สวีเดนและไลบีเรียฉลองครบรอบ 65 ปีแห่งมิตรภาพ

สวีเดนและไลบีเรียฉลองครบรอบ 65 ปีแห่งมิตรภาพ

ไลบีเรียและสวีเดนเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีแห่งมิตรภาพของพวกเขาในปีนี้อย่างสนุกสนาน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่ยืนยงของพวกเขารากฐานของความร่วมมือระหว่างสองประเทศนี้ย้อนกลับไปในปี 1958 เมื่อสวีเดนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไลบีเรียและลงทุนจำนวนมากในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไลบีเรีย ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ สวีเดนได้กลายเป็นผู้มีพระคุณที่สำคัญ ซึ่งมีส่วนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อความพยายามในการสร้างสันติภาพและการพัฒนาโดยรวมของไลบีเรีย

ท่ามกลางบรรยากาศ

แห่งความปีติยินดี ประธานาธิบดีจอร์จ เวอาห์แห่งไลบีเรียแสดงความยินดีที่ไลบีเรียและสวีเดนมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเป็นประโยชน์ร่วมกัน ในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่อาคาร Executive Pavilion ในเมืองมอนโรเวีย เขาได้กล่าวปราศรัยกับผู้เข้าร่วมประชุมหลายร้อยคนที่มารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงปีที่ 500 ของการเป็นชาติของสวีเดน ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ งานนี้จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนในกรุงมันโรเวีย และดึงดูดผู้ชมที่นับถือซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาล นักการทูตต่างประเทศ ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ สมาชิกภาคประชาสังคม นักข่าว ภาคีภาคเอกชน และผู้หวังดี Executive Pavilion ทำหน้าที่เป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจ ประดับประดาด้วยนิทรรศการอันวิจิตรที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสวีเดนและไลบีเรีย การแสดงนี้รวมถึงการปรากฏตัวขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากสวีเดน ตลอดจนพันธมิตรจากโดเมนการค้าและกิจการเพื่อสังคม

การเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีแห่งมิตรภาพของไลบีเรียและสวีเดนสะท้อนถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งของความสนิทสนมกัน ซึ่งเน้นย้ำถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการร่วมมือกันสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับชาวไลบีเรียทุกคน“เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสวีเดนตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเราคาดหวังถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคต” ประธาน Weah กล่าวอย่างขอบคุณ

สะท้อนความรู้สึกของประธานาธิบดี Weah เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำไลบีเรีย Urban Sjöström กล่าวว่า “สวีเดนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของเรากับไลบีเรีย เราอุทิศตนเพื่อร่วมมือกับไลบีเรียในการส่งเสริมประเทศให้มีความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวไลบีเรียทุกคน”

ความร่วมมือระหว่างไลบีเรียและสวีเดนขยายครอบคลุมขอบเขตต่างๆ ครอบคลุมการสร้างสันติภาพ การค้าและการลงทุน และการพัฒนา ความมุ่งมั่นของสวีเดนที่มีต่อความพยายามในการพัฒนาไลบีเรียตั้งแต่ปี 2546 ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนจากการจัดหาเงินทุนกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนมากนี้ได้สนับสนุนโครงการที่สำคัญในด้านการศึกษา สุขภาพ และการเกษตร นอกจากนี้ สวีเดนยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแสวงหาธรรมาภิบาล ความเท่าเทียมทางเพศ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของไลบีเรีย

ในแวดวงการค้า บริษัทต่างๆ ของสวีเดนกลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในไลบีเรีย โดยนำทรัพยากรของตนไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เหมืองแร่ เกษตรกรรม และพลังงานหมุนเวียน ในปี 2022 เพียงปีเดียว การค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศมีมูลค่าเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

ในฐานะผู้อุทิศตน

เพื่อความพยายามในการสร้างสันติภาพของไลบีเรีย สวีเดนได้มอบเงินทุนจำนวนมากเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2546 ความช่วยเหลือทางการเงินนี้ได้อำนวยความสะดวกให้กับโครงการที่จำเป็นซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง การปลดประจำการและการกลับคืนสู่สภาพเดิม และการจัดตั้งหลักนิติธรรมที่เข้มงวด สวีเดนได้ขยายการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยส่งการฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่กองกำลังความมั่นคงไลบีเรียและองค์กรภาคประชาสังคม

สวีเดนในวัย 500 ปี มีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งและมีชื่อเสียง โดยมีบทบาทเป็นผู้บุกเบิกในเวทีโลกต่างๆ รวมถึงประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของสวีเดนคือการเลือกตั้งกุสตาฟ วาซา เป็นกษัตริย์ในปี 1523 กุสตาฟ วาซาเป็นหัวหอกในการประกาศเอกราชของสวีเดนจากเดนมาร์กและนอร์เวย์ ในขณะเดียวกันก็วางรากฐานสำหรับสถาบันประชาธิปไตยที่เข้มแข็งของประเทศ

ในช่วงศตวรรษที่ 18 สวีเดนได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นผ่านการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ สวีเดนได้จารึกเสรีภาพในการแสดงออกไว้ในรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2309 โดยถือเป็นแบบอย่างในฐานะชาติแรกทั่วโลกที่ทำเช่นนั้น เหตุการณ์สำคัญนี้ตามมาด้วยการนำระบบรัฐสภามาใช้ในปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สวีเดนยังคงสนับสนุนสิทธิที่เท่าเทียมกัน โดยมอบสิทธิเลือกตั้งสากลแก่สตรีในปี พ.ศ. 2464 เป็นผู้นำในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

ในปัจจุบัน สวีเดนเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมีความสามัคคี มีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานการครองชีพที่ยกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวีเดนได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความสำเร็จครั้งสำคัญ สวีเดนกลายเป็นชาติแรกของโลกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2561 ความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ตอกย้ำความทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งของสวีเดนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นอนาคต

Credit : เว็บตรง