บาคาร่าออนไลน์ 6 เมษายน – วันจักรี มีความสำคัญอย่างไรกับ ชาวไทย

บาคาร่าออนไลน์ 6 เมษายน – วันจักรี มีความสำคัญอย่างไรกับ ชาวไทย

ประวัติวันจักรี วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี วันสำคัญอีกวัน บาคาร่าออนไลน์ หนึ่งของชาวไทย วันจักรี มีความสําคัญอย่างไร เป็นวันหยุดราชการหรือไม่ เรามีข้อมูลมาฝาก รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชน

ในทุก ๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย 

นั่นคือ วันจักรี ซึ่งเป็นวันที่เราจะร่วมกันระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ จึงนำประวัติและความสำคัญของวันนี้มาฝากกัน

วันจักรี คือวันอะไร ตรงกับวันที่เท่าไร วันจักรี ภาษาอังกฤษคือ Chakri Memorial Day ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี จึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

6 เมษายน ยังเป็น วันครบรอบกรุงเทพมหานคร  นอกจากจะเป็นวันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรีแล้ว ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้าง กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย จึงนับเป็นวันครบรอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 238 ปี

วันจักรี มีความสําคัญอย่างไร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ ซึ่งก็คือรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง โดยได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และได้มีการย้ายที่อีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพุทไธสวรรยปราสาท หรือพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง 4 พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5

ทั้งนี้การซ่อมแซม ก่อสร้าง และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล มาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายน ในปีนั้น และได้โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า “วันจักรี”

วันจักรี เป็นวันหยุดราชการหรือไม่ ทุกวันที่ 6 เมษายน หรือวันจักรี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ แต่หากวันจักรีในปีใดตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ให้หยุดชดเชยได้ในวันทำการถัดไป

วันจักรี กิจกรรมมีอะไรบ้าง ในวันจักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว และเสด็จฯ วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

ขณะที่หน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชน จะจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ เช่น จัดพิธีถวายบังคมพระรูป จัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ

และทั้งหมดก็คือความเป็นมาของวันจักรี ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันหยุดราชการธรรมดา ๆ แต่เป็นวันที่ประชาชนทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

สถานการณ์โควิด-19 5 เมษายน ติดเชื้อทะลุล้าน ตายเกินครึ่งแสน

สถานการณ์ไวรัสโควิด 5 เมษายน 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 4 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 119 ราย (รายใหม่ 10 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 20 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 99 ราย อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 119 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,574 ราย (รายใหม่ 151 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 190 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 91 ราย กลับบ้านแล้ว 1,384 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 10 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 110 ผู้ชายชาวสวีเดน อายุ 40 ปี เป็นนักท่องเที่ยว มาถึงประเทศไทยวันที่ 13 มีนาคม เดินทางมาเที่ยวกับภรรยา ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วยโรคโควิด – 19 รายที่ 77 เมื่อวันที่ 1 เมษายน มีประวัติไปบริเวณซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย *** ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 7 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 111 ผู้หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด – 19 รายที่ 41 ชาวอิตาลี ที่ทำงานในสถานบันเทิงบริเวณซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้

โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน 2563 *** ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 2 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 112 ผู้หญิงไทย อายุ 55 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด – 19 รายที่ 94 พักอาศัยในบ้านหลังเดียวกัน ยังไม่มีอาการป่วย ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย*** บาคาร่าออนไลน์